Bővebb információ a Nyitott Akadémia jelenlegi (COVID-19) működéséről itt.

Egyén, pár, család

Bagdy Emőke, Mirnics Zsuzsanna, Vargha András

Kiadó:
Animula Kft.
ISBN kód:
12345678
Megjelenés éve:
2008
-50% 3000 Ft 1 500 Ft
Mennyiség:
1

Várható szállítás: 1-3 munkanap

Ajánló

Ez a tanulmánykötet az elmúlt évben megjelent „Pár-és családi kapcsolatok vizsgálata” című digitális tankönyvünk szerves folytatása. Azokról az alkalmazott-ági, tesztadaptációs és -fejlesztő kutatásokról számolunk be, amelyeket az általunk eddigiekben bevezetett, kidolgozott és alkalmazásra kerülő módszerekkel folytattunk. Munkánkat úttörőnek tarthatjuk a magyar pszichológiai vizsgáló eszköztár gazdagítása és fejlesztése terén. Hazánkban ugyanis a rendszerszemlélet, az interakcionizmus és a kommunikáció kutatás preferáltsága ellenére mindeddig hiányoztak a többszemélyes helyzetekre és a kapcsolatok törvényszerűségeinek feltárására alkalmazható, pszichometrikusan hitelesített mérőeszközök, standardizált tesztek. 

Hasonlóképp paradox jelenség, hogy noha hazánkban nagy hagyományú a projektív tesztkultúra, Mérei Ferenc iskolája nyomán mindmáig széles körű a Rorschach-próba alkalmazása, mégis vérszegények a teszttel kapcsolatos kutatások és fejlesztő törekvések. E kétágú hiány terület hazai pótlásának törekvése alakította ki és határozta meg a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében műhelykeretben folyó kutatásaink fő irányait, melyek:
1) Mérei Ferenc pszichodiagnosztikai munkásságának folytatásaképpen a Rorschach-próba továbbfejlesztése, valamint
2) a pár és családi kapcsolatok vizsgálatára alkalmas diagnosztikai eszközök (tesztek) bevezetése és folyamatos fejlesztő gondozása.
Könyvünk címében is kifejezésre jut törekvésünk: az egyén, a pár és a család pszichodiagnosztikai vizsgálati lehetőségeinek, eszközrendszerének kimunkálása és hazai fejlesztése.