Tekintettel arra, hogy a magyar kormány a koronavírus-járvánnyal szembeni védekezés érdekében 2020. március 17-től minden rendezvényt betiltott, a tilalom feloldásáig minden Nyitott Akadémia előadás elmarad vagy új időpontra kerül. Bővebb információ a Nyitott Akadémia jelenlegi működéséről itt.

Zsolt Péter szociológus

Tanulmányait az ELTE Kulturális antropológia, és a szociológia szakán folytatta. Két évet elvégzett a SOTE Gyógyszerészi Szakán is. 1992-94 között dolgozott a Valóság szerkesztőjeként, majd számos felsőoktatási intézményben kezdett oktatni. Elsősorban szociológus, kommunikáció szakos, újságíróképző és politológus hallgatókat tanít. Szakterülete a médiaetika, és a szociálpszichológia.

Oktatói tevékenység:
Tömegkommunikáció szociológiája, médiaetika, szociálpszichológia, kommunikáció elmélet, fogyasztás- és divatszociológia, politikai pszichológia

Szakmai gyakorlat és teljesítmény:
- 1990-93 a Valóság c. folyóirat munkatársa
- Részvétel szociológiai kutatásokban (pl. Szelényi Iván polgárosodáskutatása, Hankiss Elemér értékkutatása.)
- Kutatásvezető Budapest VII. kerületének közművelődéskutatása, az önkormányzat megrendelésére

Az elmúlt néhány év szakmai, tudományos munkássága:
- A munka világa az információs társadalomban, Magyar Távközlés 2000. 8. 39-42.
- A "Big Brother" szociálpszichológiája, Médiakutató, 2002 tél 19-29.
- A 2002-es választások újságíró-etikai problémái In: H. Varga Gyula (szerk.)
A kommunikáció: elmélet és gyakorlat, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2002. 146-153.o.
- A 2006-os választások médiaetikai elemzése ld.pl. http://www.nol.hu/archivum/archiv-402246
- Kommunikáció és etika - Médiaetika, In: Fehér Katalin (szerk.) Tanulmányok a társadalmi kommunikáció témaköréből, L'Harmattan-ZsKF, 2007. 217-230.
- Társadalmi mozgások nyomában, In.: Csizmadia-Novák-Szentpéteri (szerk.): A körbezárt politika, L'Harmattan 2008. 71-93.

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 6 publikáció:
- Divatszociológia, Bp., Pro Die 2006
- Médiaetika, Eu-Synergon, Bp.-Vác, 2004
- Médiaháromszög, Eu-Synergon, Bp.-Vác, 2005
- Tömegkommunikációs elméletek ? Politikai pszich. gyakorlatok, Eu-Synergon, Bp-Vác, 2003
- Kommunikációelméletek diszciplínái, Eu-Synergon, Bp.-Vác, 2003
- Szociálpszichológia, Proszociális és antiszociális alapviselkedések, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység:
Közéleti tevékenység
- Rendszeres közírói tevékenység napi- és hetilapokban 1999-től
- Számos konferencia szervezése, viták vezetése a Méltányosság Politikaelemző Kör társelnökeként http://www.meltanyossag.hu/?q=node/32 2003-2004
- ÁNTSZ dolgozói számára kommunikációs tréning tartása Debrecen 2003. ápr.-jún., Budapest szeptember
- A Méltányosság Politikaelemző Központ honlapján a Nyilvánosság rovat szerkesztése 2005-2009 www.meltanyossag.hu
- Az Élni Veresegyházon Egyesület elnöke 2007-től www.elniveresegyhazon.hu

Zsolt Péter legújabb könyve

Pénz, karrier, csillogás?

Baktay Miklós, Baktay Zelka, Popper Péter, Tari Annamária, Zsolt Péter